1. KLIENDI ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED

1.1. Biogurmee töötleb Kliendi isikuandmeid Kliendi poolt tehtud ostutellimuste täitmiseks.

1.2.. Lisaks töötleb Biogurmee Kliendi isikuandmeid kommertsteadaannete, reklaammaterjalide ning Biogurmee pakutavate Kaupade ja tegevuse kohta info edastamiseks, kui Klient on selleks soovi avaldanud.

1.3. Biogurmee kogub ja salvestab Kliendi isikuandmeid elektroonilisel kujul tehes neist vajadusel väljavõtteid ka muus vormis. Biogurmeel on õigus säilitada Kliendi isikuandmeid ajavahemikul, mis on vajalik Veebipoes avaldatud pakkumistest tulenevate kohustuste täitmiseks.

1.4. Biogurmeel on õigus Kliendi isikuandmeid edastada Biogurmee poolt valitud kolmandatele isikutele, kes on seotud ostutehingu täitmisega (nt kullerteenuse pakkuja, postiasutus).

1.5. Tähtaegselt tasumata summade osas võib Biogurmee edastada info Kliendi võlgnevuse kohta võlgade sissenõudmisega tegelevale isikule ja maksehäireid kajastavatele isikutele nagu Krediidiinfo, kes võivad neid töödelda krediidiotsuste langetamise eesmärgil vastava isiku poolt hallatavas maksehäirete registris.

1.6. Kliendil on õigus teada, millised andmed Biogurmee andmebaasis tema kohta sisalduvad, esitades vastava järelepärimise Veebipoes toodud Biogurmee e-posti aadressil. Kliendil on õigus enda isikuandmeid muuta ja parandada.

1.7. Kliendil on õigus Biogurmeele antud nõusolek isikuandmete töötlemiseks igal ajal tagasi võtta, nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ja kogutud isikuandmete kustutamist või sulgemist, samuti kasutajakonto sulgemist. Selleks esitab Klient vastavasisulise avalduse Veebipoes toodud Biogurmee e-posti aadressile. Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu.