VEEBIPOE BIOGURMEE.EE KASUTUSTINGIMUSED

 

1. ÜLDIST

1.1. Kasutustingimused (edaspidi Kasutustingimused) reguleerivad veebilehel www.biogurmee.ee tegutseva internetipoe (edaspidi Veebipood) kasutamise ja selle kaudu pakutava kauba (edaspidi Kaup) müügitingimusi. Veebipoe külastaja (edaspidi Klient) nõustub Veebipoodi kasutades ja Kaupa ostes Kasutustingimustega.

1.2. Veebipoe omanikuks ja haldajaks on Biogurmee OÜ (edaspidi Biogurmee), aadress Nõgikikka 5/1, 13516 Tallinn, äriregistri kood 14157403, e-post info@biogurmee.ee.

1.3. Klient saab Veebipoe kaudu osta Veebipoes pakutavaid Kaupu.

1.4. Kliendiks saavad olla kõik täisealised füüsilised ja juriidilised isikud.

1.5. Kauba ostmiseks Veebipoest peab Klient täitma ja kinnitama registreerimisvormi. Klient tagab, et:

1.5.1. kõik tema esitatud andmed ja antud kinnitused on õiged;

1.5.2. ta on täielikult teovõimeline füüsiline isik (vähemalt 18-aastane) või tal on kõik õigused ja volitused Kliendi nimel Kauba ostmiseks. Kliendi ja Kliendi esindaja kinnituste õigsust eeldatakse ja Biogurmee ei ole kohustatud neid kontrollima.

1.6. Veebipoes esitatud informatsiooni ja materjalide kasutamise ja avaldamise õigus kuulub Biogurmeele.

1.7. Veebipood võib sisaldada linke kolmandate isikute veebilehtedele, mille omanik ei ole Biogurmee. Lingitud materjalidele klikkides lahkub Klient Veebipoest ja lingitud veebilehtede kasutamisele võivad kehtida tingimused, mis ei laiene Veebipoe kasutamisele Kliendi poolt. Biogurmee ei oma kontrolli lingitud veebilehtede üle, ei vastuta nende kasutamise ega nendel sisalduva teabe õigsuse eest.

 

2. KAUBA OSTMINE VEEBIPOEST

Ostukorv ja tellimuse vormistamine.

2.1. Kliendi ostukorv (edaspidi Ostukorv) luuakse hetkel, kui ta on klikkinud nupule “Lisa ostukorvi.” Kauba ostukorvi lisamine ei kohusta Klienti veel ostma.

2.2. Klient saab muuta Ostukorvis olevate Kaupade kogust ning neid vajadusel Ostukorvist eemaldada.

2.3. Ostukorvis olevad Kaubad on tellimuse kinnitamiseni saadaval ka teistele Klientidele.

2.4. Tellimuse vormistamiseks vajutab Klient nupule „Vormista ost”. Peale ostu vormistamist saadetakse Kliendi e-posti aadressile automaatselt tellimuse kinnitus.

2.5. Tellimuse vormistamisel valib Klient endale meelepärase tasumise- ja Kauba transpordi viisi. Tellimuses esitatud kontaktandmete täpsusest sõltub Kliendi poolt ostetud toodete häireteta transport ja vahel ka võimalikud lisakulutused.

 

Tellitud Kauba eest tasumine.

2.6. Klient saab Kauba eest tasuda pankade pangalinkide kaudu, krediitkaardiga või ettemaksuarve alusel (mis saadetakse Kliendi soovil tema e-posti aadressile).

2.7. Veebilehelt Kaupa ostes saab tasuda Eesti pankade pangalinkide vahendusel, samuti on võimalik tasuda Visa ja MasterCard deebet- ja krediitkaardiga.

2.8. Kui Klient soovib tasumiseks ettemaksuarvet, tuleb võtta ühendust Biogurmee e-posti aadressil info@biogurmee.ee. Makselahenduste osas teeb Biogurmee koostööd Maksekeskus AS-iga.

Transpordiviisid, -tingimused ja -aeg.

2.9. Kauba tarneks kasutab Biogurmee koostööpartnereid DPD, Itella ja Omniva.

2.10. Täpsemat teavet transporditingimuste, -aja ja -hindade kohta näeb Klient oma tellimuse juures.

 

3. TELLIMUSE TÜHISTAMINE, KAUBA JA RAHA TAGASTAMINE

3.1. Kui Kaup ei sobi või ei vasta Kliendi ootustele, on Kliendil õigus see Biogurmeele tagastada 14 päeva jooksul alates Kauba kättesaamisest. Kliendil on sama tähtaja jooksul õigus mittesobiv Kaup ka samaväärse Kauba vastu vahetada.

3.2. Kauba tagastamise või vahetamise soovi korral tuleb Kliendil edastada vastavasisuline taotlus oma andmete ja arvelduskonto numbriga Biogurmee e-posti aadressile info@biogurmee.ee.

3.3. Kauba tagastamise või vahetamise korral saadab Klient Biogurmeele Kauba tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 15 päeva möödumisel vastava avalduse tegemisest, v.a juhul kui Biogurmee ja Klient lepivad teisiti kokku. Tagastatav Kaup peab olema kasutamata ja originaalpakendis.

3.4. Biogurmee kannab raha tagastatud Kauba eest tagasi Kliendi arvelduskontole esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 15 päeva jooksul alates Kauba kättesaamisest Biogurmee poolt. Kauba tagastamisega seotud otsesed kulud kannab Klient.

 

4. HINNAKIRI

4.1. Veebipoes pakutava Kauba hind on toodud eurodes, ilma transpordikuluta (v.a juhul, kui Veebipoes on teisiti väljendatud).

 

5. KLIENDI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

5.1. Klient kohustub kasutama Veebipoodi ainult Kasutustingimustes toodud eesmärgil. Kliendil on keelatud kasutada Veebipoodi ebaseaduslikeks tehinguteks ja/või pettuseks.

5.2. Klient kohustub tasuma Kauba eest pakkumises toodud hinna.

5.3. Klient tagab, et Veebipoe kasutamisel Kliendi poolt sisestatud andmed ja Kliendi kontaktandmed (nimi, telefoninumber, elektronposti aadress jne) on tõesed, täielikud ja ajakohased.

5.4. Klient kohustub hoidma Veebipoe kasutamiseks antud kasutajatunnust ja salasõna nii, et need ei satuks kolmandate isikute kätte, välja arvatud juhul, kui Klient on selliseid kolmandaid isikuid volitanud ennast esindama Veebipoe kasutamisel ja Kaupade ostmisel.

5.5. Klient informeerib Biogurmeed viivitamatult kõikidest andmetest ja asjaoludest, mis on muutunud, võrreldes Kliendi poolt Veebipoe Kliendiks registreerumisel esitatud andmete ja asjaoludega.

5.6. Klient kohustub viivitamatult informeerima Biogurmeed Veebipoe kasutamiseks antud kasutajatunnuse ja/või salasõna kaotamisest või sattumisest kolmandate isikute valdusse.

 

6. BIOGURMEE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

6.1. Biogurmee võib Kasutustingimusi ja Veebipoes pakutava Kauba hinda, müügitingimusi ja muud teavet igal ajal vastavalt oma äranägemisele muuta, täiendada, asendada või kustutada.

6.2. Kasutustingimuste, Kauba hinna ja muu teabe muudatused ning täiendused jõustuvad muudatuste tegemise momendist Veebipoes. Kui Klient edastas oma tellimuse enne muudatuse jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused.

6.3. Biogurmeel on õigus piirata või tühistada Kliendi Veebipoe kasutamise õigus, sh sulgeda tema kasutajakonto ning mitte võimaldada tal uuesti Kliendiks registreeruda juhul, kui Klient rikub Kasutustingimusi või neist tulenevaid kohustusi, kui ta on esitanud väära või eksitavat informatsiooni või käitub muul moel pahausklikult.

 

7. KLIENDI ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED

7.1. Biogurmee töötleb Kliendi isikuandmeid Kliendi poolt tehtud ostutellimuste täitmiseks.

7.2. Lisaks töötleb Biogurmee Kliendi isikuandmeid kommertsteadaannete, reklaammaterjalide ning Biogurmee pakutavate Kaupade ja tegevuse kohta info edastamiseks, kui Klient on selleks soovi avaldanud.

7.3. Biogurmee kogub ja salvestab Kliendi isikuandmeid elektroonilisel kujul tehes neist vajadusel väljavõtteid ka muus vormis. Biogurmeel on õigus säilitada Kliendi isikuandmeid ajavahemikul, mis on vajalik Veebipoes avaldatud pakkumistest tulenevate kohustuste täitmiseks.

7.4. Biogurmeel on õigus Kliendi isikuandmeid edastada Biogurmee poolt valitud kolmandatele isikutele, kes on seotud ostutehingu täitmisega (nt kullerteenuse pakkuja, postiasutus).

7.5. Tähtaegselt tasumata summade osas võib Biogurmee edastada info Kliendi võlgnevuse kohta võlgade sissenõudmisega tegelevale isikule ja maksehäireid kajastavatele isikutele nagu Krediidiinfo, kes võivad neid töödelda krediidiotsuste langetamise eesmärgil vastava isiku poolt hallatavas maksehäirete registris.

7.6. Kliendil on õigus teada, millised andmed Biogurmee andmebaasis tema kohta sisalduvad, esitades vastava järelepärimise Veebipoes toodud Biogurmee e-posti aadressil. Kliendil on õigus enda isikuandmeid muuta ja parandada.

7.7. Kliendil on õigus Biogurmeele antud nõusolek isikuandmete töötlemiseks igal ajal tagasi võtta, nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ja kogutud isikuandmete kustutamist või sulgemist, samuti kasutajakonto sulgemist. Selleks esitab Klient vastavasisulise avalduse Veebipoes toodud Biogurmee e-posti aadressile. Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu.

 

8. AUTORIÕIGUSED JA KÜPSISTE (COOKIES) KASUTAMINE

8.1. Kogu Veebipoes sisalduv informatsioon, sealhulgas Veebipoe kujundus ja tarkvara on kaitstud autoriõigustega vastavalt autoriõiguse seadusele. Kõik autoriõigused Veebipoes esitatud materjalidele kuuluvad Biogurmeele või on Biogurmeele antud ulatuses, mis lubab nende kasutamist Veebipoes.

8.2. Veebipoes sisalduvat informatsiooni võib kasutada ainult mitteärilistel eesmärkidel ning selles sisalduva teabe reprodutseerimine, levitamine ja muul viisil kolmandatele isikutele üle andmine ilma Biogurmee eelneva kirjaliku loata on keelatud.

8.3. Küpsiseid (Cookies) kasutatakse Veebipoes, et pakkuda paremat kasutajakogemust. Küpsised võimaldavad Biogurmee veebiserveritel Kliente ära tunda ja kohandada Veebipoe sisu automaatselt nii, et see sobiks Kliendi vajadustega, kui Klient Veebipoodi külastab. Küpsiste kasutamine teeb Kliendi vajaduste äratundmise lihtsamaks. Need annavad kasutajastatistikat, mis võimaldab mõõta ja parandada Veebipoe toimivust.

8.4. Klient loetakse küpsistega nõustunuks, kui Kliendi veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud. Kui Klient küpsistega ei nõustu, võivad mitmed Veebipoe funktsioonid olla piiratud.

8.5. Klient saab alati ise otsustada, kas küpsised oma veebilehitsejas lubada või mitte. Kui Klient küpsiseid ei soovi, võib seadistada oma veebilehitseja nii, et see keelab automaatselt küpsised ära või teatab Kliendile iga kord, kui Veebipood palub luba küpsiste lisamiseks.

 

9. KAUBA MITTEVASTAVUS MÜÜGITINGIMUSTELE JA VASTUTUS

9.1. Veebipoes pakutava Kauba müügitingimustele mittevastavuse korral tuleb Kliendil esitada pretensioon Biogurmee e-posti aadressile info@biogurmee.ee ning pretensioonis tuleb märkida Kliendi nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja Kauba tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus. Kliendil on õigus pöörduda Biogurmee poole hiljemalt kahe kuu jooksul arvates puuduse ilmnemisest. Biogurmee vaatab pretensioonid läbi ja vastab Kliendile esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 15 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

9.2. Biogurmee vastutab Kliendile müüdud Kauba müügitingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas Kauba Kliendile üleandmise hetkel ning mis ilmneb kahe aasta jooksul arvates Kauba üleandmisest.

9.3. Kumbki osapool vastutab teise osapoole ees Kasutustingimuste rikkumisega tekitatud kahju tekitamise eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

9.4.Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole ees ning tema käitumist ei loeta Kasutustingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteosutamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteosutamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).

 

10. MUUD TINGIMUSED

10.1. Kõikide teadete ja informatsiooni edastamine Biogurmeelt Kliendile toimub elektroonilises vormis Kliendi poolt konto registreerimisel sisestatud kontaktandmete kaudu. Kõikide teadete ja informatsiooni edastamine Kliendilt Biogurmeele toimub Veebipoes avaldatud kontaktandmete kaudu.

10.2. Kui mõni Kasutustingimuste säte osutub vastuolus olevaks seaduse sätetega, ei muuda see kehtetuks teisi Kasutustingimuste sätteid. Sellisel juhul kohaldatakse kehtetu sätte asemel seaduses sätestatut.

10.3. Kasutustingimused kehtivad alates Veebipoes Kasutustingimustega nõustumisest Kliendi poolt ja kehtivad Kliendi ja Biogurmee vahel Kasutustingimustes reguleeritud õigussuhte kehtivuse ajal.

10.4. Veebipoe kasutamisest tulenevatele õigussuhetele Kliendi ja Biogurmee vahel kohaldatakse

Eesti Vabariigis kehtivat õigust.

10.5. Veebipoe kasutamisest tekkinud vaidlusi püüavad Klient ja Biogurmee lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendab vaidluse Harju Maakohus.

10.6. Kui vaidlusi ei ole võimalik läbirääkimiste teel lahendada, on tarbijast Kliendil võimalik pöörduda nõu ja selgituste saamiseks ka Tarbijakaitseameti (asukoht Pronksi 12, Tallinn 10117, www.tarbijakaitseamet.ee) poole või anda vaidlus lahendada Tarbijakaitseameti juures tegutsevale Tarbijavaidluste komisjonile. Tarbijavaidluste komisjonile võib kaebuse esitada ka internetipõhise vaidluste lahendamise keskkonna kaudu internetiaadressilt http://ec.europa.eu/odr, komisjoni menetlusreeglitega saab tutvuda aadressil www.tarbijakaitseamet.ee.